CTR
Klickfrekvens för alla klick. Det totala antalet klick som du fått (t.ex. klick på andra webbplatser, gilla-markeringar,
evenemangssvar) delat med antalet visningar.

Exponeringar
Antalet gånger en annons visades. Med några få undantag räknas en visning varje gång en annons kan ses på en användares skärm på Facebook, Instagram eller målgruppsnätverket.

visningar av videoklipp i 3 sekunder
Antalet gånger någon visat din video i det som inträffar först av minst
3 sekunder sammanlagt eller nästan hela längden.

Frekvens
Frekvens är det genomsnittliga antalet gånger din annons visades för varje person.

Klick (alla)
Det totala antalet klick på din annons. Detta kan omfatta klick på andra webbplatser till din webbplats,
Gilla-markeringar för sidor, inläggskommentarer, evenemangssvar eller installation av applikationer.

Relevansresultat
Annonsens relevansresultat är ett mått som visar en uppskattning av hur relevant en annons är för målgruppen, baserat på annonsens resultat och andra faktorer. Resultatet sträcker sig från 1 till 10.
10 innebär att Facebook bedömer att annonsen är mycket relevant och 1 att den inte är särskilt relevant.

Resultat
Antalet aktiviteter som resultat av din annons. De resultat du ser här baseras på målet.
» ad recall lift (personer) – det uppskattade antal personer som sannolikt minns dina annonser inom två dagar.
» gilla-markeringar för sida – din annons visas för rätt personer så att du kan få fler gilla-markeringar för sida
» inläggsinteraktioner – din annons visas för rätt personer så att du får så många gilla-markeringar, delningar eller kommentarer som möjligt
» länkklick – din annons visas till rätt personer för att hjälpa dig få så många länkklick som möjligt från din annons till en destination, på eller utanför Facebook
» unik räckvidd per dag – din annons visas upp till en gång per dag
» exponeringar – din annons visas så många gånger som möjligt

Räckvidd
Antal personer som din annons har visats för. Den dynamiska räckvidden är ej sponsrade inlägg som visas i följares flöden.