FORSKNINGSSTUDIE

Besväras du av torra slem-
hinnor i näsan?

Avdelningen för kliniska prövningar söker
personer över 18 år som besväras av torra
slemhinnor i näsan till en forskningsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera effekten och säkerheten vid behandling med en nässpray under åtta veckor.

Om länken ovan inte fungerar kan du skicka in ett mejl till oss med svar på följande frågor:

1. Är du över 18 år?

2. Besväras du av torr näsa eller skorpbildning i näsan?

3. Besväras du av smärta eller klåda i näsan?

4. Besväras du av rinnande näsa eller nedsatt luktsinne?

5. Har du påverkad andning eller sömnsvårigheter?

Ditt telefonnummer: 

Ditt namn:

Skicka svaret till akp@regionorebrolan.se

Vi hanterar inte personuppgifter eller information från detta formulär.

För mer information och ev anmälan kontakta oss på telefon 019-6026235 eller e-post akp@regionorebrolan.se, alternativt via Vårdguidens e-tjänster www.1177.se

Torr näsa