Growth & Performance - Google Ads & Meta

Tyd din statistikrapport

From april 2020 kommer statistikrapporterna för ditt sökpaket se lite annorlunda ut än vad du är van. De nya rapporterna är mer utförlig och innehåller mer statistik än tidigare. Här förklaras de olika mätvärdena.


Snabbmeny:
Sida 1 - Översikt
Sida 2 - Konverteringar
Info om konverteringsspårning
KontaktinformationSida 1: Översikt

Klick från annonser

1 Exponeringar Det totala antalet gånger annonserna har visats i månaden
2 Klick Det totala antalet klick som annonserna har fått i månaden
3 CTR Kallas även klickfrekvens eller klickandel. Det räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet annonsvisningar.
4 Diagram över klick och CTR

Visningsposition

5 Visningsandel (impression share), beskriver förhållandet mellan det totala antalet visningar dina annonser är tillgängliga att visas för och hur många gånger dina annonser faktiskt visats.
6 Visningar i topp (Impression (Top) %), beskriver (när dina annonser syns) hur ofta dina annonser visas ovanför det organiska sökresultatet.

Diagram

7 Enheter vid klick Procentandel vilken enhet (mobil, dator eller surfplatta) som har använts vid klick
8 Könsfördelning i procent enligt enligt klick
9 Telefonsamtal från Google-annonserna. Om det finns andra mål för telefonsamtal (i Google Analytics) så presenteras de på rapportsidan med konverteringar

Högst placerade sökord

10 Sök efter sökord Anger sökordet (som fått flest klick)
11 Exponeringar Antalet gånger det aktuella sökordet har visats (se #1)
12 Klick Antalet klick som det sökordet fått (se #2)
13 CTR i procent för det aktuella sökordet (se #3)
14 Visningsandel för det aktuella sökordet (se #5)

Sida 2: Konverteringar

I de fall Adskampanjen är ihopkopplad med ett Google Analytics-konto och konverteringsspårning är aktiverad* (läs mer nedan) så redovisas antalet konverteringar på denna sida. Den kan se lite olika ut beroende på konfiguration, dock är grunden densamma.

Antalet konverteringar

15 Konverteringar Det totala antalet konverteringar för månaden
16 Klickkonverteringsfrekvens för mål (click conversion rate) Ett mått i procent som visar hur stor del av besökarna som uppfyller ett konverteringsmål (antalet mål/antalet besökare)
17 Diagram över månadens konverteringar och konverteringsfrekvens

Konverterande sökord och städer

18 Konverterande sökord Antalet konverteringar för det aktuella sökordet
19 Konverterande städer Visar vilka städer som flest konverteringar sker i.
20 Geokarta Över städer

KontaktinformationBonnier News Sales