Growth & Performance - Google Ads & Meta

Använd en dator med en vanlig webbläsare när du genomför nedanstående

Meta Business Manager - Godkänn förfrågan från Bonnier News Local

1 Logga in på Business Manager .

2 Gå till "Inställningar för Business Manager".

3 I fliken förfrågningar ska det ligga en åtkomstförfrågan från Bonnier News Local.

4 Klicka på Godkänn förfrågan.Bonnier News Sales