s

Teamet nås helgfria vardagar kl. 8.00-15.24

Google Ads – De nya statistikrapporterna 2020

From april 2020 kommer statistikrapporterna för ditt sökpaket se lite annorlunda ut än vad du är van. De nya rapporterna är mer utförlig och innehåller mer statistik än tidigare. Här förklaras de olika mätvärdena.

Google Ads rappport 1

Klick från annonser

 1. Exponeringar Det totala antalet gånger annonserna har visats i månaden
 2. Klick Det totala antalet klick som annonserna har fått i månaden
 3. CTR Kallas även klickfrekvens eller klickandel. Det räknas ut genom att dividera antalet klick med antalet annonsvisningar.
 4. Diagram över klick och CTR
 5. Visningsandel (impression share), beskriver förhållandet mellan det totala antalet visningar dina annonser är tillgängliga att visas för och hur många gånger dina annonser faktiskt visats.
 6. Visningar i topp (Impression (Top) %), beskriver (när dina annonser syns) hur ofta dina annonser visas ovanför det organiska sökresultatet.
 7. Enheter vid klick Procentandel vilken enhet (mobil, dator eller surfplatta) som har använts vid klick
 8. Könsfördelning i procent enligt enligt klick
 9. Telefonsamtal från Google-annonserna. Om det finns andra mål för telefonsamtal (i Google Analytics) så presenteras de på rapportsidan med konverteringar
 10. Sök efter sökord Anger sökordet (som fått flest klick)
 11. Exponeringar Antalet gånger det aktuella sökordet har visats (se #1)
 12. Klick Antalet klick som det sökordet fått (se #2)
 13. CTR i procent för det aktuella sökordet (se #3)
 14. Visningsandel för det aktuella sökordet (se #5)
 15. Konverteringar Det totala antalet konverteringar för månaden
 16. Klickkonverteringsfrekvens för mål (click conversion rate) Ett mått i procent som visar hur stor del av besökarna som uppfyller ett konverteringsmål (antalet mål/antalet besökare)
 17. Diagram över månadens konverteringar och konverteringsfrekvens
 18. Konverterande sökord Antalet konverteringar för det aktuella sökordet
 19. Konverterande städer Visar vilka städer som flest konverteringar sker i.
 20. Geokarta Över städer
Google Ads rapport 2
Lars Norell

Lars Norell

Campaign Manager

 010-709 75 72

Östersund

Specialitet: Google Ads / Sociala Medier  /  Kommuninformation

 Joakim Strömblad

Joakim Strömblad

Campaign Manager

060-19 73 15

Sundsvall

Specialitet: Google Ads

Malin Jansson

Malin Jansson

Campaign Manager

010-709 75 93

Östersund

Specialitet: Sociala Medier / Google Ads  /  Kommuninformation