Mittmedias personuppgiftspolicy

MittMedia AB (i denna policy även nämnda som Mittmedia och ”vi/oss”) arbetar kontinuerligt med att skydda din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I vår verksamhet behandlar vi information om våra kunder och andra personer som nyttjar våra tjänster (”du/dig”). Sådan information utgör personuppgifter och vi är måna om att upprätthålla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Med denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om vilka principer som iakttas vid behandling av personuppgifter inom Mittmedia-koncernen, förklara vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilken rättslig grund som behandlingen grundas på, vart och till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut samt våra skyldigheter och dina rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifterna.

GDPR syftar till att skydda människors personliga integritet i samband med behandling av personuppgifter och innehåller därför ett antal principer och detaljerade bestämmelser som den som behandlar personuppgifter ska ta hänsyn till. En viktig del av integritetsskyddet är att den vars personuppgifter behandlas har rätt att få information om behandlingen.
Det är viktigt att du tar del av vår personuppgiftspolicy, så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vårt kundcenter, till exempel via vår kundservicesajt eller telefon. Kontaktuppgifter till kundcenter finns längst ner på den här sidan.

Innehåll:

1. Vad är en personuppgift.

2. Ändamålen med informationen vi samlar in om dig.

3. Hur vi lagrar och skyddar information om dig

4. Hur vi delar information om dig

5. Hur länge vi sparar information om dig

6. Undantag för redaktionellt innehåll

7. Dina rättigheter rörande information om dig

8. Kontaktvägar

 

Ansvarig för de personuppgifter vi samlar in om dig

Mittmedia är ansvarig för att de personuppgifter som du som kund lämnar till oss hanteras på ett säkert sätt. Med Mittmedia avses i detta sammanhang alla de bolag som ingår i Mittmedia.

MittMedia AB
Organisationsnummer 556004-1815

Längst ner på sidan finns vår kontaktinformation.

1. Vad är en personuppgift

Med personuppgift menas all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person, dvs. du som använder våra tjänster och våra webbplatser. Det kan handla om uppgifter som vi samlar in analogt, digitalt och muntligt, automatiserat eller som du lämnat via tex. ett formulär. Som en personuppgift räknas även elektroniska identiteter (som tex IP-nummer) och ljud. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Ändamålen med information vi samlar in om dig

Av tillämplig dataskyddslagstiftning framgår att vi som personuppgiftsansvarig måste ha en laglig grund för vår behandling av dina uppgifter. Här nedan under respektive angivet ändamål hänvisar vi till två grunder för vår behandling, antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”) eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse.

Som framgår av aktuellt ändamål nedan har vi gjort vår bedömning av berättigat intresse utifrån att vår behandling är nödvändig för att möta användare, kunder och leverantörers önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehåll och utformning av våra tjänster samt kunna bedriva vår dagliga verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.


Uppgifter för att kunna hantera köp i våra kanaler

När du använder våra webbplatser behöver vi få viss information om dig för kunna leverera en relevant upplevelse. Informationen kan ges till oss i digital, analog eller muntlig form och gäller för användning av alla våra webbplatser. Exempel på sådana personuppgifter är namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera din prenumeration på nyhetsbrev. Genom att samla in dem kan vi t. ex. skicka nyhetsbrevet till dig eller hantera information om dig i våra system, så att du kan skapa ett inlogg på någon av våra tjänster.
Syftet med insamlingen är att vi ska kunna leverera tjänsten till/för dig och att du ska kunna använda den.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal och fullgörande av rättsliga förpliktelser avseende krav i bokföringslagen.

Uppgifter för att kunna hantera din abonnemang/prenumeration och kontakt med kundcenter

För att vi ska kunna ge dig den bästa servicen och hjälpa dig med prenumerationsärenden (tex en reklamation, adressändring eller ett betalningsärende) hanterar vi, och samlar in, uppgifter om dig.
Vilka uppgifter vi behöver från dig beror på vilket ärende du vill ha hjälp med. Vanliga uppgifter är kundnummer, mejladress, telefonnummer, personnummer eller postadress. Dessa anger du när du först blir kund hos oss, eller vid det tillfälle då du är i kontakt med vårt kundcenter.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal för dig som kund. Berättigat intresse för att kunna hjälpa dig som ännu inte är kund vid frågor.

Uppgifter för att kunna hantera köp och bokningar i Läsarshoppen

Då du bokar eller köper ett evenemang i vår Läsarshop behöver vi få ta del av information om dig, för att kunna genomföra din bokning/köp. För vissa evenemang kan du genomföra ditt köp direkt i våra kanaler, de personuppgifter du behöver ange då är t. ex. namn, adress och e-postadress. I andra sker bokning/köp via arrangörens kanaler.
Då köp sker i en arrangörs kanaler är arrangören ansvarig för dina personuppgifter.
Den enda gången vi kan behöva dela de personuppgifter, som du lämnat till oss, med arrangören är då du genomfört ett köp i våra kanaler som av någon anledning inte kan fullföljas. Delning av dina personuppgifter till arrangören sker alltid efter kontakt med dig.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

Uppgifter för att kunna hantera köp av privatannonser

Då du vill boka en privatannons i någon av våra tjänster, som exempelvis en köp -och säljannons, familjeannons eller en dödsannons, behöver vi få ta del av information om dig för att kunna genomföra bokningen. De personuppgifter du behöver ange vid bokningen är till exempel namn, personnummer, och kontaktuppgifter. Vi lagrar även betalinformation och information om vilket län/kommun annonsen kopplats till, för att göra annonsen sökbar i de delarna av Sverige där du vill att den ska synas.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

Uppgifter för att kunna hantera kundkommunikation

För att du ska få ut maximalt av ditt abonnemang hos oss vill vi kunna kommunicera med dig under din abonnemangstid. Det kan handla om nyhetsbrev med smarta tips då du startat din prenumeration, hjälp att hitta intressanta artiklar som tilltalar dig utifrån de ämnen som du kan ange i en del av våra tjänster eller baserat på hur du använder våra tjänster. Sådan kommunikation kan t. ex. skickas som nyhetsbrev via e-post och notiser som pushar i din mobil eller i webbläsaren på din dator.
För att ge dig relevanta nyheter och tips som kan tilltala dig, använder vi bland annat ditt användarid, information om vilket nyhetspaket du har, information om vilka enheter du använder (dator, platta, mobil) och/eller info om hur länge du varit kund hos oss.

I första hand kan vi ge dig rekommendationer baserat på dina aktiviteter på vår webbplats. Vi kan också rekommendera produkter och tjänster baserade på vad andra användare med liknande användarmönster har varit intresserade av.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av vårt redaktionella innehåll

Vårt mål är att ge dig en personlig användarupplevelse av vårt redaktionella innehåll, med artiklar eller tv-klipp anpassade efter dina behov och valda ämnen, i alla våra tjänster. Bearbetningen av data gör att den nyhetsbevakning som just du ser, ibland är anpassad efter de uppgifter som du angett eller som vi fått ta del av. Framförallt matchar vi de ämnen du valt med automatiska personuppgifter som IP-adress, vilken enhet du använder eller vilka artiklar du läst och klickat på tidigare, för att lyfta de artiklar som kan vara intressanta för dig.

Laglig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

Uppgifter för att kunna hantera erbjudanden från Mittmedia

För att ge dig relevanta erbjudanden som passar just dig, använder vi dina personuppgifter. Erbjudanden kan utgöras av kampanjer och inbjudningar. Dessa når dig via nyhetsbrev som skickas med e-post/post eller genom erbjudanden i våra digitala nyhetskanaler. För att du ska få de förmåner som är intressanta för dig analyseras t.ex. din köphistorik, bostadsort och personuppgifter.

Önskar du avstå erbjudanden kan du alltid tacka nej, något du gör enligt instruktion i respektive kanal (t. ex. e-post).

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att tillgodose vårt berättigade intresse att erbjuda dig relevanta erbjudanden och mervärden till din prenumeration.

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra annonser

Vi vill även kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra annonser. Vi vill kunna presentera relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsterna. Framförallt matchar vi automatiska personuppgifter som IP-adress, vilken enhet du använder, eller vilka artiklar och annonser du läst och klickat på, för att visa dig de annonser som kan vara intressanta för dig.
Vi arbetar aktivt för att erbjuda transparens i vilket data vi hanterar och för att möjliggöra att stänga av viss typ av behandling.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Vi arbetar ständigt med att göra våra tjänster mer användarvänliga och gynna dig som kund, t. ex. genom att förbättra användargränssnitt eller för att förenkla inloggning i våra tjänster. Personuppgifter behandlas då i syfte att vi ska kunna anpassa tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse. För att kunna göra det analyserar vi elektronisk information som du ger oss. Det kan handla om köp- och användargenererade data (t.ex. besökshistorik), tekniska data rörande olika enheter för att nyttja våra tjänster, webbläsarinställningar eller information om vilket operativsystem du använder. Genom att analysera den datan kan vi ta del av hur du använt någon av våra tjänster till exempel hur du nått vår tjänst, eller hur länge du besökt en viss sida.

All data som används är avidentifierad och kan inte kopplas till dig som individ utan särskild behörighet.

Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att tillgodose vårt och ditt intresse av att uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår läsarshopp eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

Uppgifter för att kunna hantera deltagande i tävlingar och omröstningar

Vi anordnar tävlingar och omröstningar som du kan delta i. Beroende på tävling deltar du genom att skicka in svar via SMS, e-post eller i ett formulär på våra sajter. Den information vi använder är den du delar direkt med oss, t ex namn, mobilnummer, e-post eller adress och IP-adressen som vi får indirekt om du svarar via ett webbformulär. Vi använder informationen för att administrera tävlingen/omröstningen, utse vinnare och förmedla vinster.
De kontaktuppgifter vi får av dig när du deltar i tävlingarna kan vi använda för att skicka erbjudanden till dig.

Önskar du avstå erbjudanden kan du alltid tacka nej, något du gör enligt instruktion i respektive kanal ( t. ex. e-post)Laglig grund för vår behandling: Berättigat intresse, för att kunna tillgodose ditt intresse för att delta i tävlingen/omröstningen och vårt intresse av att kontakta dig med erbjudanden om våra tjänster.

3. Hur vi lagrar och skyddar information om dig

De uppgifter som vi får från dig lagrar och sparar vi på ett säkert sätt i våra egna system. Vi använder IT-stöd för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

All data klassificeras beroende på hur väsentlig och känslig informationen är. All hantering av personuppgifter ska genomföras med hänsyn till vår definition av informationssäkerhet, det vill säga krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet för att skydda dig.

Vid behandling av personuppgifter skall dessa behandlas i riktlinje med gällande dataskyddslagstiftning och Mittmedia-koncernens informationssäkerhetspolicy.

De personuppgifter som behandlas för anpassning av redaktionellt innehåll och annonser lagras i avidentifierad form. Det betyder att de uppgifter som vi får ifrån dig lagras på ett sätt som gör att de inte kan kopplas till dig som individ. Då det blir nödvändigt för uppdatering och komplettering kan vi tillfälligt koppla uppgifterna till dig, detta görs av de personer hos oss som har särskild behörighet att hantera dina uppgifter. Därefter avidentifieras dina uppgifter alltid igen.

4. Hur vi delar information om dig

Som kund hos oss kan du vara trygg med att vi inte delar din information utanför organisationen för någon extern hantering. Vi behöver dock anlita så kallade personuppgiftsbiträden, d. v. s. leverantörer som hanterar drift, lagring, support, utveckling/förvaltning, distribution av papperstidning, administration av privatannonser, sms- och e-post, annonser, analyser och försäljning. Dessa får dock inte hantera dina personuppgifter på något annat sätt än det som vi har anlitat dem för. Leverantörerna är bundna av de avtal vi har med dem och av tillämplig dataskyddslagstiftning.

I samband med att du tecknar abonnemang/prenumeration eller köper annan tjänst på våra webbplatser och appar kommunicerar våra IT-system även med externa leverantörer av betaltjänster, som t.ex. Klarna och Payex. Viss delning sker då mellan leverantör och Mittmedia för att genomföra transaktionen. För genomförande av transaktionen är således respektive betaltjänstleverantör personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter.

Målgruppstyrda annonser

Vi vill ge våra kunder den bästa användarupplevelsen av våra tjänster. Därför tillåter vi att våra företagskunder får rikta sina annonser till specifika målgrupper bland våra kunder. Vi tror att detta ger dig som kund en bättre, mer anpassad användarupplevelse, då du ser annonser som är relevanta för dig. Till exempel kan det handla om att du ser en annons med ett erbjudande på orten där du bor eller att du ser en annons om en vara som du visat intresse för tidigare.
Möjligheten att målgruppsstyra annonser är en förutsättning för att vi som medieföretag ska ha ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Om en tredjepartsannonsör köper annonsvisningar av oss tillåter vi inte att den data vi samlat om dig som användare används till annat syfte. Däremot delar vi information om din cookie för att möjliggöra annonsering från tredjepart.

Alla våra kunder identifieras i målgrupper som kluster, och vi tittar aldrig på enstaka individer. Det grupperade datat är även åtkomstskyddat, vilket gör att endast ett fåtal personer kan se vilka webbläsare som tillhör olika grupper.

Tredjepartsannonsörer som får tillgång till målgruppsdata får stränga restriktioner för sin användning av uppgifter som bland annat anger att informationen inte får användas i något annat syfte än att annonsera på våra webbplatser.

Om du godkänt att en e-handel eller serviceleverantör samlar information om dig för att kunna visa relevanta annonser så är det de facto de som sitter på informationen om dig och vi tillåter bara att de visar annonser med den information du delat med dig av till dem. Vi förutsätter då att du är intresserad av detta. Om du inte skulle vara det måste du höra av dig till det företaget och ta tillbaka det medgivande du gett till dem. Information om hur hanterar cookies, du kan läsa mer om här https://kundservice.mittmedia.se/cookies/

Överföring till tredje land

Det kan förekomma att vi överför personuppgifter till tredje land/internationell organisation. För det fall sådan överföring sker säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning genom att våra avtal med mottagande part innehåller EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land alternativt att mottagaren av personuppgifter är ansluten till Privacy Shield som är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

5. Hur länge vi sparar information om dig

Vi lagrar enbart dina personuppgifter så länge som vi behöver göra det, för att kunna leverera den eller de tjänster som du köpt av oss till dig. Därmed tas dina uppgifter bort så fort du slutar vara kund hos oss, allra senast 12 månader efter avslutad tjänst.

Undantaget är personuppgifter där svensk lagstiftning kräver längre lagringstider, t ex gällande bokföring. Dina uppgifter kan utöver detta även sparas om det till exempel förekommer en tvist rörande betalningsärende eller liknande.

E-post tjänster / Våra e-post tjänster och erbjudanden till dig

Vi ger dig relevanta erbjudanden som passar just dig, det kan vara erbjudanden, anpassade nyheter, kampanjer och inbjudningar. Dessa når dig via nyhetsbrev som skickas med e-post/post. Du kan dock alltid tacka nej till erbjudanden genom att följa instruktionerna i respektive kanal.

6. Undantag för redaktionellt innehåll

Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av Dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare.

7. Dina rättigheter rörande information om dig

När du använder våra tjänster är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter.
Här beskriver vi vilka rättigheter du som kund har hos oss rörande dina uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter / Din rätt till att få tillgång till dina personuppgifter

Du som är kund hos oss har rätt att se vilka uppgifter vi sparat om just dig och hur de används av oss. Om du vill begära ut uppgifter om dig själv behöver vi säkerställa att det är just du som begär ut uppgifterna. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Rättelse / Din rätt till rättelse av vår behandling av dina uppgifter

Vi hoppas såklart att de uppgifter som vi har om dig är korrekta, men om vår information är felaktig har du rätt att komplettera eller rätta dessa. En del av uppgifterna som vi sparat om dig kan du själv justera via Mitt konto eller genom kontakt med vårt kundcenter. Sådana uppgifter är till exempel postadress, telefonnummer och e-postadress.

Om de uppgifter du behöver ändra inte kan justeras via Mitt Konto behöver du kontakta vårt kundcenter. Då behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Radering / Din rätt till radering av dina uppgifter hos oss

Du har rätt att be oss ta bort de uppgifter vi har om dig. Så länge du är aktiv kund hos oss och vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt avtal med dig, kan vi dock inte radera dina uppgifter då de behövs för att till exempel administrera din åtkomst till våra tjänster (inlogg), leverera tjänsten till dig och för att hantera dina betalningar eller följa lagen.

Om du vill radera uppgifter om dig själv behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Begränsning av personuppgifter / Din rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att begära att vår behandling begränsas under den tid då vi utreder eventuella felaktigheter. Detsamma gäller om du invänt mot vår behandling som sker med stöd av så kallat berättigat intresse.

Du kan även begära begränsad behandling av dina personuppgifter om du anser att vi behandlar dem olagligt eller om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Din begäran innebär att vi inte raderar dina uppgifter ifall du önskar det eller för att du behöver dem för att du ska kunna utöva din rätt.

Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Rätt att göra invändningar mot behandling som grundar sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot vår behandling som sker med stöd av så kallat berättigat intresse. Om vi inte kan visa på tvingande berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter så får och kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter med intresseavvägning som grund. Din invändning påverkar dock inte vår behandling som sker för att fullgöra ett avtal med dig eller som vi företar med stöd av annan laglig grund. När det gäller behandling av personuppgifter för riktade marknadsföringsåtgärder (inklusive profilering i den utsträckning som denna har samband med sådan direkt marknadsföring) har du när som helst en ovillkorlig rätt att invända och då upphör sådan behandling.

Om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.

Dataportabilitet / Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Med det avses att du har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit till oss och som vi behandlar för att fullgöra avtalet med dig eller som vi behandlar på grund av berättigat intresse i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation.

Om du vill få dina personuppgifter porterade behöver vi säkerställa att det är just du som begär det. Hur du går tillväga framgår längst ner på sidan.


Klaga till tillsynsmyndighet / Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har också rätt att klaga till Datainspektionen, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller Dataskyddsförordningens krav. (Datainspektionen är under namnbyte till Dataskyddsinspektionen alternativt Integritetsskyddmyndigheten.)

Datainspektionens kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

8. Kontaktvägar

Kontaktväg för dina rättigheter

Innan vi t ex lämnar ut information om dina personuppgifter, rättar eller tar bort dem behöver vi säkerställa att det är just du som begär det.

Du gör det genom att på nyhetssajten gå till Mitt Konto, Kontoinställningar och välja fliken Min Information.

Om du inte har ett konto skickar du ett brev till oss med din begäran och med en kopia på din legitimation.

Adressen är:
MittMedia AB
Kundcenter
701 92 Örebro

Dataskyddsombud och övriga frågor

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Du når kundcenter på vår kundservicesajt eller genom att ringa vårt kundcenter på nummer 010-709 79 00.

Vi har ett Dataskyddsombud för koncernen som du når på e-post dataskyddsombud@mittmedia.se.