FORSKNINGSSTUDIE

Lider du av fotsvamp?

Avdelningen för kliniska prövningar söker personer med fotsvamp till en forskningsstudie. Syftet med studien är att utvärdera effekten och säkerheten vid behandling med en produkt för fotsvamp under tre veckor.

Vi söker dig som är över 18 år, besväras av fotsvamp och dessutom har torra fötter, hälsprickor och förhårdnader.

Studien omfattar cirka tre besök på kliniken under tre veckor. Behandlingen liksom alla besök som ingår i studien är kostnadsfria. Ersättning för resor till och från kliniken utgår.

Om du är intresserad och vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss på Avdelningen för kliniska prövningar via telefon 019 – 602 62 35 eller e-post akp@regionorebrolan.se. Du kan också anmäla ditt intresse genom Vårdguidens e-tjänster som nås via www.1177.se.
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

De personuppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Syftet med nedanstående frågor är att utvärdera om studien kan vara lämplig för dig att delta i.

Har du en synlig rodnad på fötterna, kliar eller luktar de?

Har du vitaktig/uppluckrad hud på någon av dina fötter?

Lider du av hälsprickor, förhårdnader eller torra fötter?

Är du gravid, planerar du att bli gravid eller ammar du?

1 + 6 =

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679.