FORSKNINGSSTUDIE

Lider du av kraftig armsvett?

Har du besvär med överdrivet kraftiga svettningar i båda armhålorna som bildar fläckar på kläderna även vid icke-fysiska aktiviteter? 

Syftet med nedanstående frågor är att utvärdera om studien kan vara lämplig för dig att delta i.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Har du genomgått någon behandling för dina svettningar?

Har du några andra sjukdomar? Om ja ange vilka

Använder du några läkemedel? Om ja ange vilka

Är du, eller planerar du att bli gravid inom det närmsta året?

Är du med i eller planerar att vara med i en annan studie?

Samtycker du till att ovan angivna uppgifter kommer att sparas i en databas?

3 + 4 =

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679.